Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. Můj život trvá 10-15let. Každé odloučení od tebe mi působí smutek. Pamatuj: ty sis mě pořídil!

2. Dej mi čas, abych pochopil, co ode mne chceš.

3. Důvěřuj mi. Nikdy tě úmyslně nezklamu.

4. Nehněvej se na mě dlouho a za trest mě nezavírej. Ty máš své přátele a zábavu, já mám jenom tebe!

5. Povídej si se mnou, i když tvým slovům úplně nerozumím. Stačí mi, když slyším tvůj hlas.
I když psi neumí mluvit, někdy máme pocit, že nám až moc dobře rozumí. A přece je to náš nejlepší přítel a přátelům se svěřujeme, povídáme jim zážitky z práce, ze školy… I oni to chtějí slyšet a cítit se pro nás důležití a potřební.


6. Uvědom si, že když mě biješ, mohl bych tě hravě kousnout, ale já to neudělám.

7. Jestli jsem někdy při práci špatný, dělám chyby nebo jsem líný, uvažuj, že mi třeba není dobře, nebo že jsem unavený.
I pejsci mají své dny…..

8. Starej se o mne, jsem-li starý, i ty jednou zestárneš.
Ubývá sil, ubývá úsměvů, přibývá bolestí a únavy. A my jsme tady od toho, abychom pomohli, abychom udělali všechno pro to, aby podzim života mohl náš pejsek prožít s pocitem důležitosti a s radostí.


9. Buď v mých těžkých chvílích vždycky se mnou, s tebou je pro mne všechno lepší.
Jsme ti jediní, koho pejsci mají, koho bezmezně milují…I nám se „líp“ trpí v něčí náruči. Mají tak krátký život a dokážou za tu chvilku rozdat tolik lásky, tolik sama sebe, že bychom je měli nosit na rukou…


10. Až se můj čas naplní, nenech mě trpět. V případě nutnosti skonči
mé trápení včas. Jen tě prosím – zůstaň v téhle chvíli se mnou.

 

 
  

Jak Se Pozná Opravdový Pejskař

 1. Doma má víc psích pelíšků, žvýkacích hraček, obojků, vodítek, postrojů a přepravek na psy, než má psů.
   

 2. Po setkání s jinými pejskaři si během třiceti sekund zapamatuje jméno psa, ale jméno majitele si nezapamatuje, pokud se s ním nesetká aspoň čtyřikrát.
   

 3. Nerozmýšlí se nad tím, zda má dát svému psovi líznout zmrzliny ze svého kornoutku.
   

 4. Při každé příležitosti ukazuje fotoalba plná fotografií svých psů.
   

 5. Hovoří o svých pejscích jako jiní o svých dětech a vnoučatech.
   

 6. Pokud je připojen na internet, věnuje se vyhledávání novinek o psech všeobecně, o svém plemeni, prohlížením seznamů, fotografií, dotazů a odpovědí, chatů o psech, posloucháním zvuků, vyhledáváním chovatelských stanic a všeho, co se týká psů.
   

 7. Na svém pracovním stole, v peněžence a jinde má stovky obrázků svých psů, ale fotky jeho rodiny by musel pracně hledat.
   

 8. Nikdo nechce jezdit v jeho autě, protože všichni dobře vědí, že by potom byli samý chlup.
   

 9. Na každého pejska, kterého potká na ulici, se usměje.
   

 10. Když sáhne do kapsy, vždycky mu vypadnou psí granulky, pamlsky a sáčky na sbírání hromádek.
   

 11. Dříve než sám zasedne k jídlu, mají jeho pejsci plnou misku.
   

 12. Dlouze diskutuje s přáteli, jak nejlépe zastřihnout psí drápky, ale on sám ještě nikdy nebyl na pedikúře ani manikúře.
   

 13. Knihovnu má přeplněnou knihami o psech a psích hrdinech.
   

 14. Za nejkrásnější okamžiky dne pokládá dobu strávenou se svým psem.
   

 15. Svému psu nabídne postel, i když ví, že bude spát při kraji na tvrdé hraně.
   

 16. Dívá se na příšerné filmy jen proto, že v masové scéně se objeví asi na tři vteřiny jeho plemeno.
   

 17. Na všech šatech má psí chlupy, dokonce i v okamžiku, kdy je má čerstvě vyprané nebo je nese z čistírny.
   

 18. Jediné, na co se můžou všichni přátelé zeptat při setkání, je otázka : Jak se mají psi? nebo Kolik psů teď máte?
   

Na jeho novoročních přáních jsou jedině jeho psi (ostatní členové rodina jen zřídka)

 

 

 

 

ZÁKONY VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ

ZÁKON ABSOLUTNÍ
Existuje-li na světě něco, co váš pes skutečně nenávidí, je to veterinář.

DISMAYOVA KŘIVKA
Strach z veterináře roste úměrně s velikostí psa.

ZÁKON MAXIMÁLNÍHO ÚSTUPKU
Aby se pes mohl vyhnout návštěvě u veterináře, je dokonce ochoten krátkodobě snížit objem své stravy až o jednu třetinu.

ZÁKON ŠPINÁŽNÍ
Pes pozná veterináře i tehdy, nemá-li na sobě bílý plášť.

ZÁKON GLOBÁLNÍ ODPLATY
Pes se za křivdy na něm, spáchané veterinářem mstí všem ostatním veterinářům na světě.

BAREŮV ZÁKON DETEKCE
Pes je schopen identifikovat veterináře i mezi návštěvníky nudistické pláže.

ZÁKON NAPROSTÉ PRAVDĚPODOBNOSTI
Setká-li se pes s neznámým veterinářem, pokouše ho.

ZÁKON PŘÍRODNÍHO VÝBĚRU
Setká-li se pes se svým veterinářem kdekoli mimo jeho ordinaci, jednoho z nich bude nutno po souboji utratit.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPIS PRO VETERINÁŘE
Vycházíte-li mimo ordinaci, je bezpodmínečně nutné být ozbrojen.

POTENČNÍ ZÁKON PRO VETERINÁŘE
Setkáte-li se na nudistické pláži se psem, kterého jste někdy v minulosti kastroval, vyřeší to jednou pro vždy vaše starosti s plánovaným rodičovstvím.

BILANČNÍ ZÁKON PRO VETERINÁŘE
Býti veterinářem je mnohem nebezpečnější, než být pyrotechnikem, mechanické bomby se zneškodňuji nesrovnatelně snáz.

ZÁKON AKCEPTOVÁNÍ OSUDU
Onemocní-li pes, smíří se mnohem lépe se smrtí, než s návštěvou u veterináře.

SCHWARZKOPFŮV ZÁKON ROZRUCHU
I na smrt nemocný pes dokáže při návštěvě ordinace vyvolat větší paniku a zmatek, než explodující ruční granát.

ZÁKON VÁLEČNÉHO ZPRAVODAJE
V ordinaci veterináře, po znehybnění psa by se dal bez problémů natočit dokumentární film o válečných zvěrstvech v Bosně.

ZÁKON SATISFAKCE
Všechny ty škody, které váš pes na majetku veterináře způsobí, musíte pochopitelně zaplatit.

ZÁKON ROZŠÍŘENÉ SATISFAKCE
Kromě škod na majetku po vás bude veterinář vyžadovat i bolestné a náhradu za ušlý zisk.

ZÁKON OVĚŘENÍ FAKTU
Hodláte-li svého psa podrobit kastraci, informujte se předem na rodinné poměry veterináře.

ZÁKON NEJMENŠÍHO ZLA
Nejvhodnější veterinář pro provedení psí kastrace je sirotek bez blízkých příbuzných

DRAGŮV ZÁKON BEZVÝCHODNÉ SITUACE
Předepíše-li veterinář vašemu psovi léky, je prakticky nemožné, přinutit psa, aby léky požil.

ZÁKON SOLIDARITY
Aby byla do psa vpravena pilulka, je zapotřebí aktivní spolupráce nejméně dvanácti lidí.

HUNTEROVA RADA PRO OSAMĚLÉ CHOVATELE
Má-li vaše rodina členů méně, požádejte o pomoc sousedy.

SHOOTOVA TŘINÁCTERKA
Postup při vpravování pilulky do psa je následující :
- nejprve je nutno psa chytit, psa chytá deset osob, zbylé dvě vyčkávají;
- je-li pes chycen, rozdělte se do dvou skupin po pěti osobách;
- zatím co první skupina psa drží, druhá si v co nejkratším čase ošetří poranění;
- poté se obě skupiny vystřídají;
- maximální čas po který si mohou skupiny ošetřovat poranění je asi půl minuty, déle není možno psa udržet, překročíte-li časový limit, musíte začít znovu od bodu 1;
- obě skupiny současně drží psa, optimální rozložení sil je dvě osoby na levou zadní nohu, dvě osoby na pravou zadní nohu, dvě osoby na levou přední nohu, dvě osoby na pravou přední nohu a dvě osoby na trup;
- dvě zbývající osoby si natáhnou svářečské rukavice (nemáte-li je mohou postačit brankářské) a opatrně se přiblíží k psí tlamě;
- první osoba bleskurychle otevře tlamu;
- druhá osoba do ní bleskurychle zasune pilulku - čím hlouběji se podaří pilulku zasunout, tím pravděpodobněji zůstane uvnitř psa;
- obě osoby poté drží psí tlamu tak dlouho, dokud pes alespoň třikrát nepolkne;
- poté, co pes alespoň třikráte polkl, je nutno stanovit evakuační signál - např. osoba, co drží levou zadní nohu, vykřikne TEĎ
- jakmile osoba držící levou zadní nohu vykřikne TEĎ, všech dvanáct osob opustí v co nejkratším čase místnost;
- místnost je třeba opouštět disciplinovaně, ale rychle!

SHOOTŮV DODATEK
Účinnost výše popsaného postupu je asi padesátiprocentní.

ZÁKON NEOMEZENÉ INVESTICE
Pes dokáže vyplivnout pilulku i tehdy, když třikráte polkl.

ZÁKON O ZMĚNĚ PREFERENCÍ
Budete-li chtít do psa vpravit druhou pilulku, musíte požádat o pomoc jiné sousedy.

PITFALLOVO PRAVIDLO ÚSPĚŠNÉ LÉČBY
Čím více nájemníků má váš dům, tím pravděpodobnější je, že pes léčbu pilulkami dokončí,ovšem pouze za předpokladu, že se sousedé navzájem nestýkají.

BANDÁŽNÍ ZÁKON
Utrpí-li pes zranění, které musí být ovázáno, vydrží obvaz na psovi pouze po dobu přesunu z ordinace domů.

LOOPŮV ZÁKON MARNOSTI
Pokusíte-li se psa ovázat sami, zůstane pouze u pokusu.

ZÁKON RECYKLACE
Obvaz určený na ovázání psího zranění, využijete na ovázání zranění vlastních.

INFORMATIVNÍ TABULKA MVDR. HARSCHE
VETERINÁRNÍ ZÁKROKDÉLKA PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI
běžné vyšetřenídva až tři dny
očkovánícca jeden týden
základní ošetření tržných rantři dny až dva týdny
odčerveníjeden až dva týdny
vymačkání žlázdva týdny až jeden měsíc
kastracejeden měsíc až jeden rok
(bolestné a náhrada za ušlý zisk se stanovuje individuálně v závislosti na rozsahu způsobených poranění)

 

 

 

 

 

Buď opatrný pes!

 • Nakládej s plyšovými medvídky s pohrdáním, jaké jim náleží.
 • Nauč se žebrat výhodným způsobem.
 • Předstírej, že neslyšíš pískání.
 • Noviny, rozložené po podlaze, nejsou ke čtení.
 • Nejez zeleninu - nadýmá.
 • Nikdy si nevezmi čokoládu pro psy namísto skutečné.
 • Dotýkej se vlhkým nosem šatů hostí.
 • Nikdy nejez co ti dávají, máš-li podezření, že je v tom tabletka.
 • Nekamaraď se s ježky.
 • Seznam se s místním policejním psem. Nevíš kdy jej budeš potřebovat.
 • Nehoň auta.
 • Atakuj vysavač, ale prchej před koštětem.
 • Nikdy nepoužívej prostory pro venčení psů.
 • Nauč se sundávat čokoládu z vánočního stromku.
 • Nechávej stopy po svém nose na čistých oknech.
 • Nedovol lidem svalovat vinu na tebe, když pouštějí duchy.
 • Nesnaž se otevřít želvu.
 • Chytej mouchy, ale ne vosy.
 • Vyhýbej se perlivým nápojům.
 • Nespi v mraveništích.
 • Pózuj na fotografiích jen tehdy, když na nich nemáš být.
 • Vynuť si, aby tě vyvenčili v průběhu dobrého filmu v televizi.
 • Vyj, když slyšíš operu.
 • Vytahuj z koše na odpadky věci, které lidi přivádějí do rozpaků.
 • Dbej na hygienu - neolizuj se po lízání něčího obličeje.
 • Plav pouze ve špinavé vodě.
 • Z principu nejez hot-dogy.
 • Pleť se pod nohama.
 • Pij raději z napáječky pro ptáky než ze své misky.
 • Hoň veverky.
 • Když jedoucí auto mizí z obrazovky, nehledej je za televizí.
 • Štěkej v noci.
 • Nikdy se nenechej odbýt odpovědí NE.
 • Neoznačuj si své teritorium na pichlavých keřích.
 • Vždy dělej taková hovínka, která se nedají nabrat na lopatku.
 • Nekousej ruku, která tě krmí.
 • Štěkej tam, kde platí nařízení zachovávat ticho.
 • Zdaleka míjej rozbité sklo.
 • Nikdy se neobracej zády k dítěti s vodní pistolkou.
 • Přeběhni náhodou po mokrém betonu.
 • Nenech se vyfotit na pohlednici.
 • Skákej na lidi, kteří čtou dlouho noviny.
 • Nauč se rozlišovat pravý zvonek od zvonku v televizi.
 • Neodcházej od stolu dokud nedostaneš něco k jídlu.
 • Neboj se reprezentantů velkých plemen.
 • Dávej popud k zívání.
 • Pamatuj si, kde jsi zakopal kost.
 • Mávni ocasem nad evolucí a najdi si lepší způsob, jak se přivítat s jinými psy.
 • Neopij se z nadšení, že máš zdravotní pojištění.
 • Zabíjej nudu na dlouhých cestách autem a) štěkáním na cyklisty, b) zvracením, c) děláním razítek na oknech
 • Hleď s pohrdáním na vyhánění jezevce z nory.
 • Buď vůdcem smečky.
 • Žij ve shodě se zásadou, že jsi nejlepším přítelem člověka.
 • Schovej se v hustých křovinách, kam se lidé bojí jít.
 • Ovládej svou žárlivost.
 • Nečůrej, když tě hladí po bříšku.
 • Když zestárneš, nauč se novým kouskům.
 • Snaž se zachovávat přátelství se psy sousedů.
 • Nos čumák nahoru.
 • Schovej se, když hřmí.
 • Nasbírej tolik bodláků, kolik můžeš.
 • Bojuj s metlou.
 • Vyhýbej se veterináři s teploměrem.
 • Hraj si na schovávanou.
 • Nauč se rozpoznávat, kdy se majitelé chystají na dovolenou.
 • Ve společnosti kousej jen pískací hračky.
 • Nikdy si nehraj s hračkou, která již přestala pískat.
 • Měj falešnou březost.
 • Nikdy si nic nenechej vyrvat z tlamy.
 • Nedovol, aby z tebe kastrací udělali bázlivého tlusťocha.
 • Nikdy nejez lejna, ani když ti říkají, že jsou pro tebe dobrá.
 • Nesbírej jídlo na smetišti.
 • Nejez vitamíny.
 • Jestli je horko, lehni si do studené vody.
 • Nebuď zbytečně podezíravý - není možné, aby ti někdo chtěl ukrást kost.
 • Nekousej si drápy.
 • Neber na sebe vinu za zločiny kočky.
 • Válej se jen na měkkém gauči.
 • Neválči s pitbulteriérem (leda že sám jsi tohoto plemene).
 • Vždycky měj alibi.
 • Nikdy se nehoň za vycpaným zajícem.
 • Dbej na to, aby na tebe Mikuláš nezapomněl.
 • Pozvedej staré lidi na mysli, navštěvuj je.
 • Buď něčím hrdinou.
 • Provázej své majitele na procházky.
 • Nauč se prodlužovat cestu domů.
 • Nauč se říkat "prosím".
 • Nejez z talíře, který mohl někdo olízat.
 • Osvoj si pózu sfingy.
 • Nikdy nezapomínej, že pocházíš z vlka, zvláště pokud jsi čivava.
 • Aspiruj na titul "nejlepší pes".
 • Nekousej nohy křesel ani stolů.
 • Chceš-li aby tě brali v potaz, strč někomu nos do podpaží.
 • Nikdy nepij z misky s nápisem "kočka".
 • Nevěř lidem, kteří místo používání tvého jména, mluví o tobě jako o psu.
 • Pokud bydlíš s jiným psem nečekej, že najdeš nějaké jídlo tam, kdes je nechal.
 • Nesouhlas s "domluvenou svatbou" pokud necítíš k partnerovi skutečné sympatie.
 • Měj velkou boudu, ale vzpírej se, když tě do ní strkají.
 • Drž ocas daleko od malých dětí.
 • Nauč se rozpoznávat slovo "pes" v pěti jazycích.
 • Nešlapej lidem na nohy.
 • Měj stále smutný výraz.
 • Děti tě budou milovat, když si s nimi budeš hrát s míčem - dokud je nepokoušeš.
 • Nejez horké jídlo.
 • Nekousej propisky.
 • Nestav se na žádnou stranu v domovních sporech.
 • V neděli po ránu skoč do postele.
 • Nechrápej.
 • Buď loajální a poslušný - když se ti to hodí.
 • Nestoupej na pojízdné schody. Ať si tě vynesou.
 • Když čekáš na pána před obchodem a někdo ti může něco dát, dělej zarmoucené obličeje.

 • Komplikuj, jak jen to jde, své vysazení na veterinární stůl.

 • Nevzrušuj se, když pán křičí. Jeho štěkání je hroznější než kousnutí.

 • Nepleť si včasný oběd s občerstvením mezi pokrmy.

 • Nauč své potomstvo, že štěňata je nutné slyšet, ale ne vidět.

 • Nedovol udělat ze sebe loveckého psa, pokud nemiluješ:
  a) silný hluk
  b) přebývání pod širým nebem
  c) pohled na krev

 • Bez ohledu na to, jak jsi nacpaný, vždy žebrej o přídavek.

 • Neštěkej na sebe v zrcadle, protože se zbytečně děsíš.

 • Nepij mořskou vodu.

 • Třepej každým ručníkem, kterým tě chtějí vytírat, dokud se nepřesvědčíš, že je dočista mrtvý.

 • Neštěkej přes zavřené okno na něco, co je příliš daleko, než aby tě to slyšelo.

 • Pokud už opravdu musíš brát koupel, pamatuj, že mýdlo je na mytí a ne žrádlu.

 • Nevytahuj se na většího psa který je uvázaný, dokud se nepřesvědčíš, že není na dlouhé šňůře.

 • Máš-li na výběr čistě povlečenou postel a nepovlečenou, vždycky zvol tu první.

 • Nauč se rozpoznávat zvuk otevírání dveří u ledničky.

 • Smiř se s očkováním.

 • Vystrkuj hlavu z okénka (a ještě lépe ze střešního okna) rychle jedoucího vozu.

 • Nehoň ovečky, nemáš-li na to příslušnou kvalifikaci.

 • Najdi místo, kde se prodávají pochoutky pro psy.

 • Nevycházej z domu z obavy před petardami.

 • Nedovol aby tě děti, které se v rodině vyskytují, odsunuly do pozadí.

 • Chceš-li vykousat díru do gauče, snaž se to udělat na místě, které nejde snadno zakrýt.
 • Usmívej se.
 • Jdi-li mokrý, neoklepávej se, dokud se v tvé blízkosti neocitne co nejvíce lidí.
 • Nejez trávu - budeš zvracet.
 • Buď olizovačem člověku, kterého miluješ.
 • Jestli je povrch třeba vyrovnat, toč se dokolečka než si lehneš.
 • Pamatuj, že hra s toaletním papírem je dobrá jen pro děti.
 • Neprozraď nikomu, že se ti líbí v boudě.
 • Spřátel se s místním řezníkem.
 • Nehrabej jámy, pokud do nich nemáš co schovat.
 • Nauč se rozpoznávat - a ignorovat - cedulky "psům vstup zakázán".
 • Nechovej se nikdy jako zpráskaný pes.
 • Nechoď u nohy, když můžeš jít vpředu.
 • Napadej cizí když přicházejí do domu, ne když odcházejí.
 • Pamatuj, že nejsi člověkem (a kdo by jím chtěl být?)
 • Hoň se za létajícím talířem, ale ne za bumerangem.
 • Nesoulož na veřejnosti.
 • Chceš-li být dobrým loveckým psem, nežer zvěřinu.
 • Chceš-li být dobrým ovčákem, nekousej ovce.
 • Nenech se ponížit - výstav psů se zúčastňuj jen tehdy, máš-li šanci vyhrát.
 • Napadni zloděje jen tehdy:
  a) je-li evidentně neozbrojený
  b) chce ukrást tebe
 • Nikdy nepřijímej tabletky, pokud nejsou podané v té nejlepší pochoutce.
 • Nebuď egoista - poděl se o své blechy s jinými.
 • Nejez pavouky.
 • Zapínej si bezpečnostní pás v autě.
 • Nauč se podávat pac.
 • Nos své obojky a identifikační známky.
 • Jsi-li oříškem, lži na téma svých rodičů.
 • Jsi-li čistokrevným psem, popírej, že v tvém rodokmenu došlo k incestu.
 • Zdrž se mávání ocasem okolo cenného porcelánu.
 • Měj rozkoš z pořádného kartáčování.
 • Nefňukej!
 • Nejez karamel.
 • Netloustni!
 • Dbej kdy se nehodí pokoušet osud.
 • Někoho zachraň!
 • Ke psům o polovinu menším se chovej lhostejně.
 • Nauč se rozlišovat relaxaci a letargii a trénuj obojí.
 • Nehoň se za svým ocasem.
 • Pozoruj ryby v bazénku, ale nespadni do něj.
 • Nenechej se nachytat, když tě pod záminkou venčení chtějí vykoupat.
 • Míváš-li kocovinu, nekraď bonbóny s likérem.
 • Skutečně inteligentní psi nepředvádějí své kousky na povel.
 • Pamatuj, že hravé koťátko se brzy stane divokým kocourem.
 • Přistup na zaměstnání hlídače jen tehdy, pokud nemůžeš v noci spát.
 • V autě stůj vždy na zadním sedadle, abys bránil řidiči ve výhledu zpětným zrcátkem.
 • Odřezky, které člověk nechává znamenají hostinu pro hladového psa.
 • Nikdy se nenechávej nazývat vořechem.
 • Dbej o svou čistotu. Je to lepší než koupel.
 • Nikdy nevěš hlavu, leda tehdy, když to děláš proto, abys získal co chceš.
 • Lehej si blízko ohně, ale zase ne moc blízko.
 • Neočůrávej domácí rostliny.
 • Když línáš, lehej si na tmavé gauče a sedadla v autě.
 • Nedovol, aby si pán pod záminkou tvého venčení zašel na panáka.
 • Snaž se být nejlepším exemplářem svého plemene, zvláště jestli tví majitelé evidentně nejsou nejlepšími v tom svém.
 • Buď hrdý na intimní části svého těla a nestyď se je ukazovat.
 • Buď milý na malé chlapečky, časem budou větší než ty.
 • Schovej si tabletku pod jazyk a po pěti minutách ji vyplivni.
 • Jsi-li mokrý, lehni si na teplé místo. Budeš smrdět ještě víc.
 • Nauč se číst, abys rozpoznal slova: P R O C H Á Z K A  a  Ž R Á D L O.
 • Nikdy se nesnaž chytat míč, který je tak malý, že bys jej mohl spolknout.
 • Nedej se bez boje shodit z výhodného křesla či gauče.
 • Postarej se, aby tví páni bojkotovali hotely, do kterých nesmějí psi.
 • Jez sníh, pokud není žlutý.
 • Zvládni tenis.
 • Nikdy nejez žrádlo pro psy přímo z konzervy.
 • Nevítej radostně páchnoucí nohy.
 • Buď milovníkem slunečního ohřevu - spi ve skleníku.
 • Měj své oblíbené křeslo.
 • Vyžaduj tabulku "Pozor! Zlý pes!" bez ohledu na svůj temperament.
 • Pokud se tě někdo snaží cvičit metodou cukru a biče, sežer bič.
 • Nikdy si nenech znechutit procházku kvůli mrholení.
 • Pamatuj, že v reklamě má krmení pro psy vždycky více masa.
 • Zřekni se jakékoli spojitosti s Pavlovem.
 • Měj vrtochy.
 • Nikdy se nenechej nachytat na lidské vrčení.
 • Jdi k psychoanalytikovi.
 • Vymáhej nejméně 23 hodin spánku denně.
 • Vždy si vyber tu nejkratší cestu.
 • Naléhej na to, aby povelům, které ti dávají, předcházelo slovo "prosím".
 • Trhej jen důležité dopisy.